| Sidkarta | Internwebb

Textstorlek

Välkommen till RÖKs webbplats!

Räddningstjänsten Östra Kronoberg, RÖK, bildades under 2002 av kommunerna Tingsryd, Lessebo och Uppvidinge med uppgift att svara för räddningstjänstverksamhet. Verksamheten i förbundet startade 1 januari 2003 och det geografiska ansvarsområdet motsvarar de tre medlemskommunerna och uppgår till 2805 km2 med en befolkning på cirka 30 800 invånare.

Operativt omfattar organisationen sammanlagt 15 stationer. Vid tio av dessa finns det personal i beredskap och antalet varierar från två till fem man. De övriga fem stationerna bemannas av brandmän utan beredskap. Deras uppgift är att påbörja skadeavhjälpande insats och förbereda inför deltidsstyrkornas ankomst.

Vi rycker ut vid utsläpp av farliga ämnen, brand i byggnad, trafikolyckor och andra olyckshändelser. Tillsammans med våra medlemskommuner försöker vi skapa ett tryggare och säkrare samhälle.

Genom vår webbplats vill vi visa vår verksamhet och beskriva hur vi arbetar. Här får ni möjligheten att läsa om vad som händer inom RÖK samtidigt som ni hittar information om vårt viktiga uppdrag - att skapa ett säkrare samhälle i nuet och framtiden.

 

Aktuellt

Eldningsförbud

Följ länken för att komma till brandriskkartan och ta reda på om eldning inom Kronobergs län är tillåten i nuläget.