Utryckningsstatistik år 2017-2015

Vid en del av utryckningarna har fler än en station varit på plats.

Nedanstående tabell visar utryckningsstatistik för larm och kommunaluppdrag inom förbundet år 2015-2017.

Typ av larm

2017

2016

2015

Brand i byggnad

 50

53

62

Brand ej byggnad

 38*

95*

65*

Brand i skog/terräng

28*

*

*

Automatlarm, ej brand

98

146

93

Trafikolycka

 157

138

121

Utsläpp farligt ämne

 10

13

14

Djurlivräddning

4

3

4

Stormskada

0

0

0

Annan olycka

 11

7

8

Annat uppdrag

 49

43

72

Annan vattenskada

1

4

0

Nödställd person

 5

4

1

Drunkning-/tillbud

 7

2

2

IVPA, I Väntan På Ambulans

76

68

70

Totalt antal larm

 534

576

512

* T.o.m. 2016 innefattar siffran "brand i skog/teräng", fr.o.m. 2017 särredovisas "skog/teräng"