Utryckningsstatistik år 2004-2008

Vid en del av utryckningarna har fler än en station varit på plats.

Nedanstående tabell visar utryckningsstatistik för larm och kommunaluppdrag inom förbundet år 2004-2008.


Typ av larm

2008

2007

2006

2005

2004

Brand i byggnad

 69

61

57

71

50

Brand ej byggnad

 70

48

55

70

60

Förmodad brand/undersökning

 12

16

18

11

8

Automatlarm, ej brand

 113

128

104

92

91

Trafikolycka

 89

86

76

76

75

Utsläpp farligt ämne

 19

11

12

4

4

Djurlivräddning

 1

4

9

4

6

Stormskada

 0

0

1

17

2

Annan olycka

 8

0

14

6

17

Annat uppdrag

 17

0

19

11

16

Annan vattenskada

 3

0

15

0

0

Nödställd person

 4

3

5

3

0

Länspumpning

 1

5

0

2

37

Övrigt

 22

23

25

20

9

Totalt antal larm

 428

385

410

387

375