Brandskyddsombudsutbildning (SBA)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Målgrupp

Brandskyddsombud i kommunala förvaltningar, brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:

  • Vad säger lagen?
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Brandkunskap
  • Utryckning, automatiskt brandlarm och brandsläckare
  • SBA-dokument t ex kontrollsystem och skriftlig redogörelse
  • Interkontroll på egen arbetsplats

Kurstillfälle:

Tingsryd:       13/3-18 08.00-12.00 (Fullbokad)
Lessebo:         20/3-18 08.00-12.00 (Fullbokad)
Uppvidinge:  22/3-18 08.00-12.00 (Fullbokad)

Tingsryd:       16/10-18 08.00-12.00

Uppvidinge:  17/10-18 08.00-12.00

Lessebo:         23/10-18 08.00-12.00 (Fullbokad)

I kursen ingår:

Kurslitteratur och fika.

För mer information kontakta:

Christian Johansson

Tfn 0478-443 05

christian.johansson@rok.lessebo.se