Brandskyddsombudsutbildning (SBA)

Den här utbildningen riktar sig till dig som arbetar med det systematiska brandskyddsarbetet på din arbetsplats.

Målgrupp

Brandskyddsombud i kommunala förvaltningar, brandskyddskontrollant och brandskyddsansvarig.

Kursinnehåll:

  • Vad säger lagen?
  • Byggnadstekniskt brandskydd
  • Brandfarlig vara
  • Brandkunskap
  • Utryckning, automatiskt brandlarm och brandsläckare
  • SBA-dokument t ex kontrollsystem och skriftlig redogörelse
  • Interkontroll på egen arbetsplats

Kurstillfälle:

Uppvidinge: 21/11-19 08.00-12.00 (Fullt) Kontakta nedan för mer info om nytt datum

Lessebo: 3/12-19 08.00-12.00

Tingsryd: 5/12-19 08.00-12.00

 

I kursen ingår:

Kurslitteratur och fika.

För mer information kontakta:

Christian Johansson

Tfn 0478-443 05

christian.johansson@rok.lessebo.se